Datum: 15. 06. 2024

ONLINE-poslouchejte: Rádio Zlín | Rádio Čas | čtěte: Dobrý den s kurýrem | Slovácký Deník | sledujte: Televize TVS
ročník V.

V. MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÉ SYMPOZIUM "HRADIŠŤSKÝ PLENÉR" 

4. srpna - 15. srpna 2014

V roce 2014 se opět v letním termínu uskutečnil již V. ročník malířského bienále Hradišťský plenér. Pořadateli sympozia byli opět Klub kultury Uherské Hradiště a Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště. Záštitu nad akcí tradičně převzalo město Uherské Hradiště.

Již pátý ročník sympozia byl opět koncipován jako pokračování tradičního uměleckého setkávání, vedoucího k vytvoření trvalých kulturních hodnot města Uherské Hradiště. Za uplynulá léta se již tato kulturní událost vžila do povědomí nejen výtvarníků, ale také milovníků výtvarného umění a široké veřejnosti. Pro autory se účast na sympoziu vždy stává nezapomenutelným zážitkem a vznikla již celá řada kvalitních obrazů, které se staly součástí sympozijní sbírky města, ta dnes čítá na 60 děl.

Posláním sympozia je inspirovat české i zahraniční umělce k dílům, která se stanou významnou součástí nadregionální kultury. Setkání má být tvůrčím impulsem, vedoucím ke vzájemné konfrontaci a poznání ideových, uměleckých a technologických přístupů všech účastníků. Sympozium chce přispět k rozvoji mezinárodní spolupráce a k navázání kontaktů. Zahraniční účastníci budou mít možnost seznámit se s životem v České republice a místní kulturou Zlínského kraje. 

 

Seznam účastníků V. mezinárodního sympozia "Hradišťský plenér 2014":

Vladislav Zabel (1975) - Slovenská republika
Kristýna Fuksová (1985) - Česká republika
Vladimír Zálešák (1961) - Česká republika
Agnieszka Elwertowska-Komuniewska (1981) - Polsko
Roma Gordon (1986) - Polsko
Igor Müller (1967) - Česká republika
Filip Kůrka (1993) - Česká republika
Oldřich Štěpánek (1952) - Česká republika

 


Tato galerie neobsahuje žádné obrázky.