Datum: 15. 06. 2024

ONLINE-poslouchejte: Rádio Zlín | Rádio Čas | čtěte: Dobrý den s kurýrem | Slovácký Deník | sledujte: Televize TVS
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE 2017
Kategorie: Články na úvodní straně, VÝSTAVY

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE 2017Klub kultury Uherské Hradiště vyhlašuje 39. ročník mezinárodní fotografické soutěže, která se koná v rámci 42. ročníku mezinárodního ekologického festivalu Týká se to také tebe. Uzávěrka soutěže je 22. května 2017.

PROPOZICE 39. ROČNÍKU FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE 2017:

TEMATICKÉ OKRUHY
A) CHRÁNĚNÉ PRVKY NAŠÍ PŘÍRODY

- vzácné a ohrožené, chráněné a ochranu zasluhující druhy živočichů a rostlin, případně jiných přírodnin: všemi žánry fotografické tvorby
- chráněné složky přírody v jejich přirozeném prostředí
- chráněná přírodní území a jejich společenské využití
- umělecké působení jednotlivých prvků přírody (celků i detailů), krása okamžiku, bizarnost detailu apod.
- příroda jako zdroj umělecké inspirace
- mizející krása přírody

B) ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- ekologický zřetel v architektuře a urbanismu
- problém čistoty ovzduší a vodních zdrojů
- energetika a životní prostředí
- zeleň v městských aglomeracích, péče o přírodní prvky
- negativní jevy a zásahy do životního prostředí
- harmonie přírody a člověka

ZVLÁŠTNÍ CENA „EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ“ - SVAZ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ ŠUMPERK

- život na ekologické farmě, společenský a sociální aspekt ekofarem (farmářské trhy, prodej ze dvora
apod.), pracovní i osobní život zemědělců
- pestrost a harmonie ekologického zemědělství
- výroba a zpracování biopotravin
- působení prvků zemědělské krajiny, hospodářských plodin, zvířat

 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1) Soutěže se mohou zúčastnit všichni fotografové České a Slovenské republiky, profesionálové i amatéři.

2) Přijímají se fotografie černobílé i barevné, délka nejkratší strany 30 cm, nejdelší 60 cm (nepodlepené), ne starší pěti let od vyhlášení soutěže. Soubory (cykly a seriály) do šesti fotografií se počítají za jednu práci. V každém ze dvou TO může autor zaslat 10 prací. (Pořadatel může na návrh poroty vystavit jen část cyklu či seriálu).

Fotografie je třeba označit těmito údaji: jméno a adresa autora, rok vzniku snímku (případně doplňující informace), označení soutěže TSTTT 2017 a tematického okruhu A-B, název snímku (možno připojit poznámku o zařazení do soutěže o zvláštní cenu „Ekologické zemědělství“). Pořadatelé uvítají, když autoři soutěžní fotografie dodají i v elektronické podobě z důvodu dokumentace, propagace a archivace soutěže.


3) Odbornou porotu jmenuje hlavní pořadatel.


4) Ceny - v každém TO mohou být uděleny tři ceny:


 1. cena - 7.000 Kč
 2. cena - 5.000 Kč
 3. cena - 3.000 Kč

 

Jedné z 1. cen bude přiznána hlavní cena soutěže (věcná cena) v hodnotě 4.000 Kč. Zvláštní cena „Ekologické zemědělství“ 5.000 Kč.


Dále mohou být uděleny: čestná uznání, případné prémie a zvláštní ceny věnované spolupořadateli. Pořadatelé si vyhrazují právo neudělit na doporučení poroty některou z cen dle úrovně v jednotlivých tematických okruzích. Soutěžní fotografie mohou být využity k účelu propagace TSTTT. Budou vráceny autorům nejpozději do konce roku 2017.


5) Výstava vybraných prací bude slavnostně zahájena v průběhu soutěže filmařů v sobotu 10. června 2017 v 17 hodin. Ceny budou předány na slavnostním večeru v 19.30 hodin.


6) Autoři oceněných prací budou pozváni na vernisáž na náklady pořadatelů (cestovné hromadnými dopravními prostředky, občerstvení, nocleh).


7) Uzávěrka soutěže je 22. května 2017.


8) Adresa:


Klub kultury, (obálka s označením TSTTT)
Masarykovo nám. 21, 686 60 Uherské Hradiště
baronova@kkuh.cz (+420 605 221 504, +420 572 430 427)
www.kkuh.cz, www.tsttt.cz


9) Prosíme přiložit seznam soutěžních fotografií a připojit emailovou adresu pro možnost elektronického zasílání materiálů.


10) Pořadatel neručí za škody způsobené dopravou. Prosíme, aby autoři zasílali fotografie v takových obalech, ve kterých je možno vrátit je zpět.


11) Obesláním soutěže vyjadřuje autor svůj souhlas se soutěžním řádem a s použitím fotografií v rámci propagace festivalu.

 

Bližší informace naleznete na www.tsttt.cz

Propozice ke stažení viz níže:

20.4.2017 10:16 • Přečteno: 2264x • Autor: Petra Baroňová


Soubory přiložené k článku

filepropozice_TSTTT-2017.pdf