V souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace a po konzultaci s krajskými hygieniky přikročili pořadatelé ke zrušení osmnáctého pokračování Slováckých slavností vína a otevřených památek, připravovaného na sobotu 12. a neděli 13. září 2020 v Uherském Hradišti. Dny otevřených památek v rámci Dnů evropského dědictví zůstanou ve stejném termínu zachovány.

Ještě v červnu a na začátku července bylo záměrem města Uherské Hradiště a pořádajícího Klubu kultury Slovácké slavnosti vína a otevřených památek uskutečnit, a to v souladu s hygienickými opatřeními.  Proto také organizátoři konzultovali přípravy slavností s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje. Situace se začala měnit v posledních dvou týdnech.

„Letošní slavnosti jsme uskutečnit chtěli a byli jsme připraveni pro to učinit maximum. Nyní, po posouzení aktuálního stavu a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí, jsme se rozhodli slavnosti, včetně jarmarku a všech pořadů, s definitivní platností zrušit. I s touto krajní eventualitou bylo nutné po celou dobu příprav počítat,“ prohlásil starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha s tím, že snahou města je zachovat alespoň otevřené historické památky, při jejichž prohlídkách je možné důsledně korigovat počet návštěvníků a zachovávat bezpečnostní a hygienické podmínky.  

Definitivní tečku za letošním ročníkem slavností učinil nový výskyt onemocnění Covid-19 na Uherskohradišťsku, ale i na jiných místech Čech, Moravy a Slezska. Účast tisíců návštěvníků a účastníků slavností hodnotí organizátoři spolu s hygieniky jako příliš riskantní.

„Na slavnosti k nám jezdí lidé ze všech koutů republiky a nebezpečí, že se Uherské Hradiště stane místem kontaktního přenosu nákazy, jsme vyhodnotili jako příliš vysoké,“ vyjádřil se starosta Blaha.  „Vřele děkuji všem starostům, obyvatelům obcí na Uherskohradišťsku a všem organizacím i spolkům, kteří již přiložili ruku k dílu a na přípravě slavností s námi spolupracovali a doufám, že všichni náš krok k zastavení příprav pochopí,“ uzavřel.

V Uherském Hradišti bude dále pokračovat Hradišťské kulturní léto (HKL), samozřejmě v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními. Pořadatelé chtějí program HKL ještě doplnit přesunutím některých pořadů.

„Jednáme například o koncertu VUS Ondráš, který měl být zahajovacím pořadem slavností,“ sdělil starosta Blaha, avšak s tím, že konání žádné z kulturně-společenských akcí v příštích týdnech či měsících nemůže město Uherské Hradiště či Klub kultury slíbit se 100% jistotou. „Program Hradišťského kulturního léta budeme aktualizovat dle možností a vývoje výskytu koronaviru v našem regionu,“ řekl starosta.

U Slováckých slavnostní vína a otevřených památek půjde o vůbec první proluku v celé jejich historii. Slavnost spojená se slavnostním průvodem krojovaných, jarmarkem, desítkami vystoupení, koncertů a dalších akcí pro všechny věkové kategorie návštěvníků se koná nepřetržitě od roku 2003.

„Zatímco vždy bylo jediným aspektem, který mohl průběh slavností ovlivnit, počasí, letos je to koronavirus, který nám zkřížil všechny plány. Byli jsme připraveni rozdělit dějiště slavností na sektory s jejich maximální kapacitou, řešili jsme kapacity u jednotlivých prezentací mikroregionů, uspořádání slavnostního průvodu, jarmarku, počet stánků a jejich rozmístění. Nic naplat, musíme přehodit výhybku a začít se těšit na slavnosti s datem 2021,“ popsal ředitel pořádajícího Klubu kultury Antonín Mach.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek se od roku 2003 konají v Uherském Hradišti vždy druhý víkend v září. Oslavy kraje vína, folkloru, lidových tradic a řemesel se tradičně účastní desítky měst a obcí z celého regionu Slovácka. Slavnost je již tradičně spojena s bezplatným otevřením historických památek včetně těch běžně nepřístupných.

Jan Pášma, tiskový mluvčí