Datum: 17. 04. 2024

ONLINE-poslouchejte: Rádio Zlín | Rádio Čas | čtěte: Dobrý den s kurýrem | Slovácký Deník | sledujte: Televize TVS
Výzva pro fotografy našeho regionu!
Kategorie: Články na úvodní straně

Výzva pro fotografy našeho regionu! III. ročník soutěže FOPO 2017, uzávěrka 10. listopadu

Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

Uzávěrka soutěže: 10. 11. 2017. 

PŘIHLÁŠKU STAHUJTE ZDE.

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
a Klub kultury Uherské Hradiště vyhlašují
 
III. ročník mezinárodní soutěže fotografie
FOPO 2017
Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí
 
 
Cílem soutěže je rozvíjet dlouholetou tradici spolupráce v oblasti fotografie mezi regiony moravsko-slovenského pomezí na základě společného kulturně-historického kontextu a vytvořit prostor pro fotografické dokumentování, ale i umělecké ztvárnění přírody, krajiny, člověka, historie i současnosti na společné česko-slovenské hranici.  
 
Propozice soutěže
 
Kategorie soutěže
1. Tematickými kategoriemi soutěže jsou: 
Kategorie I – Příroda a krajina 
Kategorie II – Historie, tradice, kultura
 
2. Soutěž nemá věkové kategorie.
 
Práva a povinnosti soutěžících 
1. Autor může zaslat černobílé i barevné fotografie do každé tematické kategorie. Limit pro přihlášení jednotlivých fotografií je maximálně 6 prací od jednoho autora. Soubory (cykly a seriály) do 6 fotografií se počítají za jednu práci. Vyhlašovatel může na návrh poroty vystavit jen část cyklu či seriálu.
2. Nelze přihlásit fotografie, které žádným způsobem nesouvisí s tématy soutěže, fotografie zobrazující násilí, nebo jiné výjevy a činy proti lidskosti a humanismu.
3. Každý autor má právo být včas informován organizátorem o výsledcích soutěže a každý autor, jehož fotografie bude porotou vybrány do výstavní kolekce, má právo na bezplatné získaní jednoho výtisku katalogu soutěže.
4. Účastí v soutěži a zasláním fotografií vyjadřuje autor svůj souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas s použitím fotografií pro potřeby pořadatelů a souhlasí se zpracováním osobních údajů, které budou použity výlučně pro potřeby pořadatele, přičemž správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel. Pořadatel soutěže nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé třetím osobám způsobené porušením těchto pravidel ze strany účastníků soutěže.
5. Pořadatelé neručí za škody způsobené dopravou.
 
Technické podmínky
1. Pro fotografie je určený formát 30 x 40cm, 30 x 45cm a jejich odvozeniny jako např. čtvercový rozměr 30 x 30 cm. 
2. Na rubu každé fotografie musí být uvedeny identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, název fotografie, rok vzniku, označení soutěže FOPO a tematické kategorie. Práce, které nesplní technické podmínky, nebudou do soutěže přijaty.
3. K soutěžním fotografiím je nutné přiložit vyplněnou přihlášku a uvedené údaje potvrdit podpisem. 
 
Organizační zabezpečení soutěže
 
1. Uzávěrka soutěže: 10. 11. 2017
2. Přihlášení autoři ze Slovenské republiky musí doručit soutěžní fotografie na adresu: Trenčianske osvetové stredisko
K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín 
Kontakt: Janka Masárová
tel.: 00421 32 6555 323, 00421 901 918 803 
janka.masarova@tnos.sk
3. Přihlášení autoři z České republiky musí doručit soutěžní fotografie na adresu: 
Klub kultury Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 21, 686 60 Uherské Hradiště 
Kontakt: Petra Baroňová, tel.: 00420 605 221 504, baronova@kkuh.cz
4. Práce přihlášené do soutěže hodnotí porota navrhnutá pořadateli. 
5. Vyhlašovatel udělí věcné ceny za 1., 2., 3. místo a finanční hlavní cenu, na základě návrhu odborné poroty v jednotlivých tematických kategoriích. 
6. Vyhlášení výsledků bude součástí vernisáže výstavy fotografií. Kolekci vystavených fotografií navrhne porota. Fotografie budou autorům vráceny do dvou měsíců od ukončení výstav. 
 
Výstava se uskuteční ve výstavních prostorách Trenčianskeho samosprávneho kraja v prosinci 2017.
Repríza výstavy v Galerii V. Hrocha Klubu kultury Uherské Hradiště: leden 2018
 
3.11.2017 9:50 • Přečteno: 2086x • Autor: Markéta Macháčková


Soubory přiložené k článku

Žádné soubory nejsou přiloženy!Komentáře jsou automaticky uzavřeny 30 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.