Datum: 19. 06. 2024

ONLINE-poslouchejte: Rádio Zlín | Rádio Čas | čtěte: Dobrý den s kurýrem | Slovácký Deník | sledujte: Televize TVS
Již pouze dnes...
Kategorie: Články na úvodní straně

Již pouze dnes...Fotografická soutěž Týká se to také Tebe, uzávěrka 21. května

Výzva všem fotografům!

Vyhlašujeme letos již jubilejní 40. ročník mezinárodní fotografické soutěže Týká se to také tebe.
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 21. 5. 2018.

 

PROPOZICE SOUTĚŽE

TEMATICKÉ OKRUHY

A) CHRÁNĚNÉ PRVKY NAŠÍ PŘÍRODY

- vzácné a ohrožené, chráněné a ochranu zasluhující druhy živočichů a rostlin, případně jiných přírodnin: všemi žánry fotografické tvorby
- chráněné složky přírody v jejich přirozeném prostředí
- chráněná přírodní území a jejich společenské využití
- umělecké působení jednotlivých prvků přírody (celků i detailů), krása okamžiku, bizarnost detailu apod.
- příroda jako zdroj umělecké inspirace
- mizející krása přírody

B) ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- ekologický zřetel v architektuře a urbanismu
- problém čistoty ovzduší a vodních zdrojů
- energetika a životní prostředí
- zeleň v městských aglomeracích, péče o přírodní prvky
- negativní jevy a zásahy do životního prostředí
- harmonie přírody a člověka

ZVLÁŠTNÍ CENA „EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ“ - SVAZ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ ŠUMPERK

- život na ekologické farmě, společenský a sociální aspekt ekofarem (farmářské trhy, prodej ze dvora
apod.), pracovní i osobní život zemědělců
- pestrost a harmonie ekologického zemědělství
- výroba a zpracování biopotravin
- působení prvků zemědělské krajiny, hospodářských plodin, zvířat

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1) Soutěže se mohou zúčastnit všichni fotografové České a Slovenské republiky, profesionálové i amatéři.

2) Přijímají se fotografie černobílé i barevné, délka nejkratší strany 30 cm, nejdelší 60 cm (nepodlepené), ne starší pěti let od vyhlášení soutěže. Soubory (cykly a seriály) do šesti fotografií se počítají za jednu práci. V každém ze dvou TO může autor zaslat 10 prací. (Pořadatel může na návrh poroty vystavit jen část cyklu či seriálu).

Fotografie je třeba označit těmito údaji: jméno a adresa autora, rok vzniku snímku (případně doplňující informace), označení soutěže TSTTT 2018 a tematického okruhu A-B, název snímku (možno připojit poznámku o zařazení do soutěže o zvláštní cenu „Ekologické zemědělství“). Pořadatelé uvítají, když autoři soutěžní fotografie dodají i v elektronické podobě z důvodu dokumentace, propagace a archivace soutěže.

3) Odbornou porotu jmenuje hlavní pořadatel.

4) Ceny - v každém TO mohou být uděleny tři ceny:

 1. cena - 7.000 Kč
 2. cena - 5.000 Kč
 3. cena - 3.000 Kč

Jedné z 1. cen bude přiznána hlavní cena soutěže (věcná cena) v hodnotě 4.000 Kč. Zvláštní cena „Ekologické zemědělství“ 5.000 Kč.


Dále mohou být uděleny: čestná uznání, případné prémie a zvláštní ceny věnované spolupořadateli. Pořadatelé si vyhrazují právo neudělit na doporučení poroty některou z cen dle úrovně v jednotlivých tematických okruzích. Soutěžní fotografie mohou být využity k účelu propagace TSTTT. Budou vráceny autorům nejpozději do konce roku 2018.


5) Výstava vybraných prací bude slavnostně zahájena v sobotu 9. června 2018 v 17 hodin. 

6) Autoři oceněných prací budou pozváni na vernisáž na náklady pořadatelů (cestovné hromadnými dopravními prostředky, občerstvení, nocleh).

7) Uzávěrka soutěže je 21. května 2018.

8) Adresa:

Klub kultury, (obálka s označením TSTTT)
Masarykovo nám. 21, 686 60 Uherské Hradiště
baronova@kkuh.cz (+420 605 221 504, +420 572 430 427)
www.kkuh.cz, www.tsttt.cz

9) Prosíme přiložit seznam soutěžních fotografií a připojit emailovou adresu pro možnost elektronického zasílání materiálů.

10) Pořadatel neručí za škody způsobené dopravou. Prosíme, aby autoři zasílali fotografie v takových obalech, ve kterých je možno vrátit je zpět.

11) Obesláním soutěže vyjadřuje autor svůj souhlas se soutěžním řádem a s použitím fotografií v rámci propagace festivalu.

Bližší informace na www.tsttt.cz

 

21.5.2018 9:01 • Přečteno: 1656x • Autor: Markéta Macháčková


Soubory přiložené k článku

Žádné soubory nejsou přiloženy!Komentáře jsou automaticky uzavřeny 30 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.