Datum: 20. 07. 2024

ONLINE-poslouchejte: Rádio Zlín | Rádio Čas | čtěte: Dobrý den s kurýrem | Slovácký Deník | sledujte: Televize TVS
XXXV. ROČNÍK FOTOSOUTĚŽE TSTTT
Kategorie: Články na úvodní straně, VÝSTAVY

XXXV. ROČNÍK FOTOSOUTĚŽE TSTTTV letošním roce se nově uskuteční ekologický festival Týká se to také Tebe již v měsíci červnu, od 4.6. do 9.6. 2013 . Stejně tak i již XXXV. ročník fotografické soutěže TSTTT se v tomto novém termínu uskuteční tradičně v rámci stejnojmenného festivalu a mezinárodní soutěže filmařů.

XXXV. ročník fotosoutěže se stejně jako v minulosti uskuteční v rámci stejnojmenného ekologického festivalu a XXXVIII. ročníku soutěže filmů. V jeho organizaci však dochází k určitým změnám daných snahou o zatraktivnění akce. Důležitá je změna termínu, festival proběhne již ve dnech 4. - 9. června 2013, upraven je i soutěžní řád. Věříme, že i přes zkrácení termínu letošního ročníku nám zachováte přízeň a těšíme se na Vaše fotografie. Termín uzávěrky soutěže je 24. května 2013.

 

Propozice fotosoutěže TSTTT

I. TEMATICKÉ OKRUHY

A) Chráněné prvky naší přírody

         -   vzácné a ohrožené, chráněné a ochranu zasluhující druhy živočichů a rostlin, případně jiných přírodnin - všemi žánry fotografické tvorby

         -   chráněné složky přírody v jejich přirozeném prostředí

         -   chráněná přírodní území a jejich společenské využití

         -   podíl péče občanů a institucí na ochraně přírody

         -   umělecké působení jednotlivých prvků přírody (celků i detailů), krása okamžiku,bizarnost detailu apod.

         -   příroda jako zdroj umělecké inspirace

         -   mizející krása přírody 

 

B) Člověk a životní prostředí        

            -          ekologický zřetel v architektuře a urbanismu

            -           problém čistoty ovzduší a vodních zdrojů

            -          energetika a životní prostředí

            -           zeleň v městských aglomeracích, péče o přírodní prvky (zeleň, voda)        

            -          negativní jevy a nepřiměřené zásahy do životího prostředí

            -           harmonie přírody a kulturních výtvorů člověka

Zvláštní cena "Ekologické zemědělství" - 5.000 Kč - uděluje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk (bude vybrána z předchozích tematických okruhů)

             -           život na ekologické farmě, společenský a sociální aspekt ekofarem

                        (farmářské trhy, prodej ze dvora apod.),  pracovní i osobní život zemědělců,

             -          pestrost a harmonii ekologického zemědělství

             -          výroba a zpracování biopotravin

             -          uměleckéh působení prvků zemědělské krajiny, hospodářských plodin, zvířat

 

II. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1) Soutěže se mohou zúčastnit všichni fotografové České a Slovenské republiky, profesionálové i amatéři.

2)  Přijímají se fotografie černobílé i barevné, délka nejkratší strany 30 cm, nejdelší 60 cm (nepodlepené), ne starší pěti let od vyhlášení soutěže. Soubory (cykly a seriály) do šesti fotografií se počítají za jednu práci. V každém ze dvou TO může autor zaslat 10 prací. (Pořadatel může na návrh poroty vystavit jen část cyklu či seriálu.)

Fotografie je třeba označit těmito údaji: jméno a adresa autora, rok vzniku snímku (případně doplňující informace), označení soutěže TSTTT 2013 a tematického okruhu

A-B, název snímku (možno připojit poznámku o zařazení do soutěže o zvláštní cenu "Ekologické zemědělství"). Pořadatelé uvítají, když autoři soutěžní fotografie dodají i v elektronické podobě z důvodu dokumentace, propagace a archivace soutěže.

3) Odbornou porotu jmenuje ředitel Klubu kultury.

4) Ceny - v každém TO mohou být uděleny tři ceny:

            1. cena - 7.000,- Kč

            2. cena - 5.000,- Kč

            3. cena - 3.000,- Kč

Jedné z 1. cen bude přiznána hlavní cena soutěže (věcná cena) v hodnotě 4.000,- Kč.

Dále mohou být uděleny: čestná uznání, případné prémie a zvláštní ceny věnované spolupořadateli. Pořadatelé si vyhrazují právo neudělit na doporučení poroty některou z cen dle úrovně v jednotlivých tematických okruzích. Soutěžní fotografie mohou být využity k účelu propagace TSTTT. Budou vráceny autorům do dvou měsíců po ukončení výstavy.

5) Výstava vybraných prací bude slavnostně zahájena v průběhu soutěže filmařů v sobotu 8. června 2013 v 10 hodin a ceny budou předány na slavnostním večeru (spolu se soutěží filmařů) v Redutě ve 20 hodin.

6) Autoři oceněných prací budou pozváni na vernisáž  na náklady pořadatelů (cestovné, občerstvení, nocleh).

7) Uzávěrka soutěže je 24. května 2013.

8) Adresa: Klub kultury, (obálka s označením TSTTT), Hradební 1198, 686 60 Uherské Hradiště

 www.kkuh.cz

 baronova@kkuh.cz (605 221 504, 572 430 427)

 potyka@kkuh.cz (602 735 897, 572 430 429)

9) Pořadatel neručí za škody způsobené dopravou. Prosíme, aby autoři zasílali fotografie v takových obalech, ve kterých je možno vrátit je zpět.

10) Obesláním soutěže vyjadřuje autor svůj souhlas se soutěžním řádem.

 

20.5.2013 8:40 • Přečteno: 8824x • Autor: Petra Baroňová


Soubory přiložené k článku

filefotosoutez-TSTTT-2013.pdf


Komentáře jsou automaticky uzavřeny 30 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Strana:  1 2   další »
, - odpovědět
test testu testu 1

Strana:  1 2   další »