Datum: 06. 12. 2021

ONLINE-poslouchejte: Rádio Zlín | Rádio Čas | čtěte: Dobrý den s kurýrem | Slovácký Deník | sledujte: Televize TVS
XXXVI.ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE TSTTT
Kategorie: VÝSTAVY

XXXVI.ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE TSTTTJiž 36. ročník fotografické soutěže, která se tradičně koná v rámci ekologického festivalu Týká se to také tebe, se uskuteční v termínu 13. 6. - 15. 6. 2014. Své soutěžní snímky můžete zasílat až do 27. května 2014.

 

 

 

XXXVI. ročník fotografické soutěže TSTTT 2014

Propozice soutěže - tematické okruhy

A) Chráněné prvky naší přírody

- vzácné a ohrožené, chráněné a ochranu zasluhující druhy živočichů a rostlin, případně jiných přírodnin - všemi žánry fotografické tvorby
- chráněné složky přírody v jejich přirozeném prostředí
- chráněná přírodní území a jejich společenské využití
- podíl péče občanů a institucí na ochraně přírody
- umělecké působení jednotlivých prvků přírody (celků i detailů), krása okamžiku, bizarnost detailu apod.
- příroda jako zdroj umělecké inspirace
- mizející krása přírody
 
B) Člověk a životní prostředí

- ekologický zřetel v architektuře a urbanismu
- problém čistoty ovzduší a vodních zdrojů
- energetika a životní prostředí
- zeleň v městských aglomeracích, péče o přírodní prvky (zeleň, voda)
- negativní jevy a nepřiměřené zásahy do životního prostředí
- harmonie přírody a kulturních výtvorů člověka

Zvláštní cena „Ekologické zemědělství“ - 5.000 Kč - uděluje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk (bude vybrána z předchozích tematických okruhů)

- život na ekologické farmě, společenský a sociální aspekt ekofarem (farmářské trhy, prodej ze dvora apod.), pracovní i osobní život zemědělců
- pestrost a harmonie ekologického zemědělství
- výroba a zpracování biopotravin
- umělecké působení prvků zemědělské krajiny, hospodářských plodin, zvířat

 

Soutěžní podmínky

1) Soutěže se mohou zúčastnit všichni fotografové České a Slovenské republiky, profesionálové i amatéři.

2) Přijímají se fotografie černobílé i barevné, délka nejkratší strany 30 cm, nejdelší 60 cm (nepodlepené), ne starší pěti let od vyhlášení soutěže. Soubory (cykly a seriály) do šesti fotografií se počítají za jednu práci. V každém ze dvou TO může autor zaslat 10 prací. (Pořadatel může na návrh poroty vystavit jen část cyklu či seriálu.). Fotografie je třeba označit těmito údaji: jméno a adresa autora, rok vzniku snímku (případně doplňující informace), označenísoutěže TSTTT 2014 a tematického okruhu A-B, název snímku (možno připojit poznámku o zařazení do soutěžeo zvláštní cenu „Ekologické zemědělství“). Pořadatelé uvítají, když autoři soutěžní fotografie dodají i v elektronické podo běz důvodu dokumentace, propagace a archivace soutěže.

3) Odbornou porotu jmenuje ředitel Klubu kultury Uherské Hradiště.

4) Ceny - v každém TO mohou být uděleny tři ceny:

1. cena - 7.000,- Kč
2. cena - 5.000,- Kč
3. cena - 3.000,- Kč

Jedné z 1. cen bude přiznána hlavní cena soutěže (věcná cena) v hodnotě 4.000,- Kč.

Dále mohou být uděleny: čestná uznání, případné prémie a zvláštní ceny věnované spolupořadateli. Pořadatelé si vyhrazujíprávo neudělit na doporučení poroty některou z cen dleúrovně v jednotlivých tematických okruzích. Soutěžní fotografiemohou být využity k účelu propagace TSTTT. Budou vráceny autorům do dvou měsíců po ukončení výstavy.

5) Výstava vybraných prací bude slavnostně zahájena v průběhu soutěže filmařů v sobotu 14. června 2014 v 10.00 hodin a ceny budou předány na slavnostním večeru (spolu se soutěží filmařů) v Redutě ve 20.00 hodin.

6) Autoři oceněných prací budou pozváni na vernisáž na náklady pořadatelů (cestovné, občerstvení, nocleh).

7) Uzávěrka soutěže je 27. května 2014.

8) Adresa: 

Klub kultury, (obálka s označením TSTTT)
Masarykovo nám. 21, 686 60 Uherské Hradiště
tel.: 572 430 420, 572 430 427
baronova@kkuh.cz (605 221 504, 572 430 427)
potyka@kkuh.cz (602 735 897, 572 430 429)
www.kkuh.cz


9) Prosíme přiložit seznam soutěžních fotografií a připojit emailovou adresu pro možnost elektronického zasílání materiálů.

10) Pořadatel neručí za škody způsobené dopravou. Prosíme, aby autoři zasílali fotografie v takových obalech, ve kterých jemožno vrátit je zpět.

11) Obesláním soutěže vyjadřuje autor svůj souhlas se soutěžním řádem.

6.5.2014 10:26 • Přečteno: 1187x • Autor: Petra Baroňová


Soubory přiložené k článku

Žádné soubory nejsou přiloženy!Komentáře jsou automaticky uzavřeny 30 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.